Etalagebenen

Wat te doen bij onvoldoende verbetering?

Wanneer na een traject gesuperviseerde looptherapie onvoldoende verbetering is geboekt, kan een invasieve interventie worden overwogen. Dit betreft meestal een endovasculaire behandeling ('dotteren') en slechts af en toe een operatie. Of een invasieve interventie zinvol is en welke risico's dit met zich meebrengt, kan met de arts worden besproken. Onder andere vanwege de lage risico's wordt echter een traject gesuperviseerde looptherapie als eerste behandeling aanbevolen. Daarnaast verhelpt een operatie de symptomen, maar niet de onderliggende oorzaak. Slagaders in andere delen van het lichaam (bijv. het andere been of in het hart) kunnen namelijk ook dichtslibben. Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding heeft ook hier een positieve invloed op; geef dus niet te snel op!

Verschillende operaties kunnen uitgevoerd worden, afhankelijk van de complexiteit en locatie van de vernauwing.

Dotteren
Dotteren, in medische termen ‘percutane transluminale angioplastiek’ (afgekort PTA), is een veelgebruikte techniek om slagaders bij een vernauwing te verwijden. De procedure wordt in het ziekenhuis uitgevoerd en verloopt als volgt:

  1. Onder lokale verdoving wordt een kathether ingebracht. Meestal gebeurt dit in de liesslagader. Middels contrastvloeistof wordt bepaald waar de vernauwing zich bevindt.

  2. Een kleine ballon wordt over een voerdraad naar de getroffen slagader geschoven (A).

  3. Door de ballon op te blazen wordt de vaatwand opgerekt en kan het bloed beter doorstromen (B). Soms wordt een stent geplaatst, een soort balpenveertje wat het vat openhoudt (C).

Bypassoperatie
Bij een bypassoperatie (omleidingsoperatie) wordt een omleiding langs het vernauwde bloedvat gemaakt. Meestal wordt een stuk beenader van de patiënt gebruikt om een omleiding te maken. Het stukje beenader wordt als bypass aangehecht om de functie van de afgesloten slagader over te nemen. Indien het niet mogelijk is om een stuk beenader te gebruiken, maakt de vaatchirurg gebruik van een vaatprothese (een kunststof buisje). Een bypassoperatie brengt meer risico’s met zich mee dan een dotterbehandeling. Algemene operatie risico’s, zoals wondinfecties of trombose, kunnen plaatsvinden. Daarnaast kunnen specifieke problemen als lekkages of verstopping van de bypass voorkomen.

Endarteriëctomie
Bij een endarteriëctomie wordt het vernauwde of afgesloten vat geopend en vervolgens schoongemaakt, waarbij de plaque in het bloedvat wordt verwijderd. Hierna wordt het bloedvat weer gesloten. Hiervoor wordt vaak gebruikgemaakt van een stukje kunststof of een stukje ader, een zogenoemde patch.