Etalagebenen

Behandeldoel bereikt; wat nu?

Een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding kan tot 1 jaar duren. Bij het merendeel van de patiënten is na het traject geen verdere ingreep nodig en zijn ze tevreden over de resultaten.

Om na het traject de behaalde resultaten te behouden, is het van uitermate belang om dagelijks te wandelen en gezond te blijven leven. Lopen en fysieke activiteit moet daarom worden ingepast in het dagelijks leven. Wanneer een patiënt na een GLT-traject ophoudt met dagelijks wandelen en gezond leven,  kunnen de oude klachten terugkeren. Via de Hart&Vaatwijzer van Harteraad wordt een overzicht van beweeglocaties aangeboden om veilig in de omgeving te sporten of wandelen.