Etalagebenen

Voetverzorging

Bij langdurig PAV kunnen de voeten minder gevoelig worden ten gevolge van de slechte doorbloeding. Hierdoor wordt pijn die door de wondjes veroorzaakt wordt, niet of te laat gevoeld. Controleer daarom dagelijks uw voeten op blaren, kloven of wondjes. Eventuele wondjes dienen zorgvuldig verzorgd te worden. Bij wondjes die niet genezen dient de huisarts geraadpleegd te worden.

Bij patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte) is een goede voetverzorging van nog groter belang. Diabetes mellitus kan immers de gevolgen van atherosclerose verergeren. Eén op vier diabetespatiënten krijgt PAV-symptomen, zoals een verminderde gevoeligheid en slechtere wondgenezing, die zich in de voet uiten. In dit geval wordt ook wel gesproken van een diabetische voet.