Etalagebenen
  • Home
  • harteraad etalagebenen claudicationet

Lotgenoten

Ervaringen delen met lotgenoten

Via Harteraad bestaan meerdere mogelijkheden om informatie te verkrijgen, o.a. middels een aantal folders die te bestellen zijn via de website van Harteraad. Denk hierbij aan de folder ‘Etalagebenen? Lopen!’, waarin te lezen valt wat etalagebenen zijn, hoe looptherapie onder begeleiding van een Chronisch ZorgNet therapeut eruit ziet en welke factoren effect hebben op het ontstaan en de progressie van etalagebenen. Daarnaast hebben ze de flyer ‘Kies je vaat- en spataderzorg’, ‘Het individueel Zorgplan’ (voor een planmatige aanpak van de leefstijl), de brochure ‘Spataderen’ (i.s.m. de Hartstichting) en een folder voor hart- en vaatpatiënten in het algemeen.

Ook biedt Harteraad mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten en ervaringen te delen. Dit kan via de besloten Facebookgroep ‘Etalagebenen’. Patiënten met etalagebenen kunnen via deze pagina ervaringen uitwisselen en vragen stellen.

Jaarlijks organiseert Harteraad ‘de Landelijke Vaatdag’, met als doel om vaatpatiënten, hun naasten en iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp te informeren. Deze dag bestaat normaliter uit presentaties, workshops en een informatiemarkt. Ook op regionaal niveau worden bijeenkomsten georganiseerd, zoals wandelevenementen. Deze zijn terug te vinden op de website van Harteraad en staan georganiseerd per regio (noord, midden of zuid).

Tot slot biedt Harteraad voorzieningen voor patiënten en zorgverleners om bijvoorbeeld om te gaan met stress, om verhalen van lotgenoten te lezen en een wegwijzer voor mensen die dicht bij een patiënt staan.