Nieuws

07 mei 2021

Hét Leefstijl Symposium, 23 juni online

Een dag vol inspirerende sessies over de invloed van leefstijl op chronische patiënten, dat belooft Hét Leefstijl Symposium. Op woensdag 23 juni wordt online Hét Leefstijl Symposium georganiseerd voor...

Lees meer

26 april 2021

Fysiotherapie bij etalagebenen leidt tot minder amputaties dan invasieve ingreep

Wederom blijkt uit een wetenschappelijke studie die onlangs is gepubliceerd wat de voordelen zijn van fysiotherapie t.o.v. een invasieve ingreep bij mensen met etalagebenen. De onderzoekers van deze studie...

Lees meer

15 september 2020

Claudicatio intermittens, goede zorg bij de huisarts

Begin deze maand werd gepubliceerd dat tegenwoordig maar liefst 90% van de patiënten met claudicatio intermittens primair wordt verwezen voor gesuperviseerde looptherapie. Een enorm positieve ontwikkeling...

Lees meer

07 september 2020

Succes van het VIMP project: Nog meer scholingen voor eerstelijns verwijzers gepland!

Dankzij een subsidie van ZonMw hebben we vorig jaar in het kader van ‘Zinnige Zorg voor mensen met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) – claudicatio intermittens’  in samenwerking met de HartVaatHAG een...

Lees meer

07 september 2020

Subsidie ZonMw voor persoonsgerichte data-gestuurde richtlijnzorg voor mensen met etalagebenen

ZonMw heeft een consortium van KNGF, VvOCM, Chronisch ZorgNet, Harteraad, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Radboudumc een grote subsidie toegekend voor de ontwikkeling en toepassing van een beslisondersteunend...

Lees meer

13 juli 2020

Herstelzorg ernstig zieke COVID-19-patiënten voorlopig ruimer vergoed

Zorginstituut Nederland adviseert minister Van Ark voor Medische Zorg om herstelzorg aan ernstig zieke COVID-19 patiënten voorlopig ruimer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit berichtte de NOS...

Lees meer

29 juni 2020

Een derde van de mensen met hart- en vaatziekten kampt in coronatijd met verminderd welbevinden

Ruim éénderde van de mensen met hart- en vaataandoeningen kampt in coronatijd met verminderd welbevinden. Dat blijkt onder een onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en Harteraad,...

Lees meer

23 juni 2020

De ‘pandemie’ van de lichamelijke inactiviteit

Lang voor corona was er al een pandemie, die van de ‘lichamelijke inactiviteit’, zo stelt neurowetenschapper Erik Scherder in Skipr. Lichamelijke inactiviteit leidt tot ziektes zoals diabetes type 2, obesitas...

Lees meer

10 juni 2020

Chronisch ZorgNet als goed voorbeeld van zinnige zorg

Medische behandelingen die zinloos zijn, kosten geld en tijd. Trouw schrijft dat dit geld en deze tijd beter aan medische behandelingen kan worden besteed die wel zinnig zijn. Onderzoek heeft aangetoond...

Lees meer

09 juni 2020

Kom in beweging met de Nationale COPD Challenge

Bewegen met een longziekte? Dit is belangrijker dan ooit, juist in deze tijd. Maak daarom jouw patiënten/cliënten attent op de nationale COPD-Challenge (NCC), die dit jaar vanwege corona een alternatief...

Lees meer